Dona i lleis d'igualtat
dia internacional de la dona 2007


Jornades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos

 

> Consulteu la guia temàtica feta pel Centre de Documentació Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre Igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Inclou: portals temàtics, organitzacions, programes i projectes europeus, bases de dades, legislació, revistes, serveis d'alerta i lectures recomanades.

 

Institucions i associacions sobre dones

> Institut Català de les Dones. Organisme que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat.

> Instituto de la Mujer. Organisme autònom que depèn del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Té per objectiu promoure i fomentar les condicions que possibilitin la igualtat social entre sexes i la participació de la dona a la vida política, cultural, econòmica i social.

> Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer. Organisme autònom que depèn de la presidència del Govern. Té l'objectiu d'aconseguir la igualtat real i efectiva de les dones i els homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social del País Basc. Inclou les polítiques del govern, recursos i documents.

> Observatori per a la Igualtat (Universitat Autònoma de Barcelona). Servei per analitzar, informar i difondre plans d'acció i polítiques d'igualtat. Altres universitats també tenen oficines o observatoris per a la igualtat: Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Zaragoza; Universitat de les Illes Balears.

> Coordinadora d'ONG Solidàries. Igualtat. Secció sobre la igualtat de la coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l'Alt Maresme. Inclou llibres, biografies, notícies i recursos educatius sobre dones i igualtat de gènere.

> Directorio de Recursos Educativos para la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género. Recursos en materia d'educació per la igualtat entre sexes i la prevenció de les violències sexistes. A Espanya el coordina Fundación Mujeres i inclou materials didàctics, bibliografia, documents i recursos.

 

Organismes internacionals

> Comissió Europea. Empleo, Asuntos Sociales & Igualdad de Oportunidades. Igualdad entre mujeres y hombres (en anglès). Inclou notícies, legislació, línies d'actuació i informació sobre l'European Institute for Gender Equality.

> Gender equality & the millennium development goals. Amb la participació de les Nacions Unides, la OECD i el Banc Mundial, treballa per aconseguir els objectius marcats en la Declaració del Mil·leni (2000), entre els quals es troba la igualtat de gèneres. Inclou material bibliogràfic.

> GENDERNET. Network on Gender Equality. Fòrum d'experts d'agències de cooperació que es troben per definir acords comuns en el recolzament de la igualtat de gèneres (és una àrea de treball de la OECD. Co-operation and Development).

> Organización Internacional del Trabajo. Instrumentos para la igualdad de género (en anglès). Pla d'acció de la Organització Internacional del Treball que promou les oportunitats per homes i dones d'aconseguir una feina digna en condicions d'igualtat. Inclou actuacions i informacions sobre les línies d'actuació d'aquesta organització.

> Unicef. Igualdad de género. Línia d'actuació d'Unicef que lluita contra la discriminació per génere.

> WEDO. Women's Environment & Developement Organization. Organització internacional que lluita per la igualtat de la dona en les polítiques globals, promovent la seva presència en el sistema polític i lluitant per aconseguir la justícia econòmica i social.

> World Health Organization. Gender, Women and Health. Línia d'actuació de l'Organització Mundial de la Salut que investiga les causes biològiques i socials que afecten la salut per gèneres.

> Nacions Unides. Divisió per a la Promoció de les Dones (DAW) (en anglès). Lluita per la millora de l'estatus de la dona al món i per aconseguir la igualtat de gènere. Recolza la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), dedicada exclusivament a la igualtat de gènere i el progrés de les dones. El portal WomenWatch inclou informació i recursos especialitzats en igualtat de gènere.

Aquí l'Institut Català de les Dones explica què és, a què és dedica i quines relacions tenen cadascun d'aquests organismes de les Nacions Unides.

 

Organitzacions no governamentals internacionals

>AWID. Association for Women's Rights in Development. ONG internacional que connecta, mobilitza i informa gent i organitzacions implicades en aconseguir la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible i els drets humans de les dones. Inclou articles, publicacions i informació sobre el seu programa "Gender equality & new technologies".

> Democracy through partnership between man and women. La Inter-parliamentary Union tracta la igualtat de gènere en aquest web que inclou estadístiques sobre la participació de les dones al parlament, una llista d'instruments internacionals per implementar la igualtat i una base de dades bibliogràfica sobre dones en la política.

 

 

Març 2007 . UAB . Disseny i contingut