UAB
BIBLIOTECA DE CIÈNCIA i TECNOLOGIA> PLÀNOL

Planta 0. Préstec. Informació. Fotocopiadores. Col·lecció general. Col·leccions especials. Mapes.

Planta -1 . Sales de formació. Sales de treball en grup

Informació
Préstec
Taules amb endolls
Ordinadors
Fotocòpies
Microformes
Sala de silenci
Lavabos
Exposicions/
novetats
Sortida emergència
Treball en grup
Sala de formació
Pissarres
Planta amb cobertura WIFI
Planta 0
Planta -1
Fons
A. Revistes
B. Sala 28
C. Sala general
D. Mapes
E. Història de la informàtica
F. Matemàtiques
G. Història de les ciències
H. Reserva

 

 
Preparada per el Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 19 d'abril de 2013