Cartoteca General : GEODOC la Terra  
 
 
  14   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics     mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 13   mapes de funció especial
  10   mapes especials de base 4   mapes basats en imatges
  104   atles generals 27   atles del medi ambient
  81   atles del món actual 63   atles d'història
 
 
    Atles d'història
 
    llista 1 de 11 següent >>>  
(100) 93 “19” Atl >(100) 008 Atl >
·El Atlas histórico : historia crítica del siglo XX / Le Monde Diplomatique . - València: Fundación Mondiplo, 2011  >
·Atlas de las civilizaciones : comprender el presente a la luz del pasado / Le Monde . - València: Fundación Mondiplo, 2010  >
·Gran atlas histórico Planeta . - Barcelona: Planeta, 2010 < (100) 93 Pla >
·The Finest atlas of the heavens = Der prächtigste Himmelsatlas = L'atlas céleste le plus admirable / Cellarius A . - Hong Kong: Taschen, 2006 < F (100)523 Cel >
·Atlas Akal de la primera guerra mundial / Gilbert, M. . - Madrid: Akal, 2003 < (100) 93 "1914/1918" Gil >
·Atlas histórico de la guerra fría / Swift, J. . - Madrid: Akal, 2003 < (100) 93 "19" Swi >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Amèrica del Nord Amèrica del Sud Àfrica Àfrica Oceania Oceania Oceania Antàrtida Àsia Europa Europa Oceania