Imatge UAB
DRET > TRACTATS INTERNACIONALS

Tractats internacionals subscrits per Espanya
Altres tractats internacionals: Introducció - Col·lecció de tractats de les Nacions Unides - Reculls de tractats per temes - Reculls de tractats per països - Reculls de tractats per organismes internacionals

Recursos a la biblioteca

 

Tractats internacionals subscrits per Espanya

    Icona web Icona revista Boletín Oficial del Estado. Des de 1972 el Boletín Oficial del Estado publica tots els tractats i convenis subscrits per Espanya.

    Icona cd Westlaw.es (Aranzadi) Conté tota la legislació publicada al Boletín Oficial del Estado, inclosos els tractats. Per localitzar tractats, introduïu el terme tratados internacionales al camp VOCES i, per delimitar la cerca, altres termes, com els noms dels altres països signants o el tema del tractat als camps VOCES i/o RESUMEN.

    Icona web Icona revista Diario Oficial de la Unión Europea Publica els acords internacionals subscrits per la Unió.

    Icona cd Iberlex UE Aquesta base de dades conté les disposicions de la Unió Europea publicades al Diario Oficial de la Unión Europea. Per cercar tractats cal introduir Acuerdo al camp RANGO i, per delimitar la cerca, podeu introduir més termes, com els països signants o la matèria de la qual tracta el tractat que busqueu

     

 

Altres tractats internacionals

 

Recursos a la Biblioteca

 

 

 

Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Darrera actualització: 1 de setembre de 2016. Podeu fer comentaris