Imatge UAB
DRET > DOCUMENTACIÓ PARLAMENTÀRIA


Àmbit estatal

Sección Cortes Generales

Sección Congreso de los Diputados

Sección Senado

Legislatura Constituent

Icona web

Icona revistaIcona microforma
Icona revistaIcona microforma
Icona revistaIcona microforma
I Legislatura

Icona web

Boletin
 
Icona revistaIcona microforma
Icona revista Icona microforma
Diario
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
II Legislatura

Icona web

Boletín
 
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
Diario
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
III Legislatura

Icona web

Boletín
 
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
Diario
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
IV Legislatura

Icona web

Boletín

 

Icona revista Icona microforma
Diario
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
V Legislatura

Icona web

Boletín
  
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
Diario
 
Icona revista Icona microforma
Icona revista Icona microforma
VI Legislatura

Icona web

Boletín

 

Icona revista
Diario
Icona revista
Icona revista
VII Legislatura

Icona web

Boletín

Icona cd

Icona cd

Icona cd

Diario

   

VIII, IX, X, XI i XII Legislatures

Icona web

Boletín
No es rep actualment
Diario


Anterior a 1978

 

Àmbit autonòmic

Catalunya - Resta de comunitats autònomes

 

Catalunya

Icona web Parlament de Catalunya

  • Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

  • SIAP (Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària). Base de dades de lliure accés que permet la consulta sobre les iniciatives tramitades en el Parlament de Catalunya i els seus tràmits, així com la consulta de les intervencions dels diputats i diputades en les sessions dels òrgans de la Cambra, publicades en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya.

  • Iniciatives legislatives Llistats de les iniciatives que poden concloure en llei.

Icona cd Butlletí oficial ; Diari de sessions ... / Parlament de Catalunya
 FONS: 1995-

Icona revista Butlletí oficial del Parlament de Catalunya
FONS: 1980-

Icona revista Diari de sessions del Parlament de Catalunya. Presidència
FONS: 1980- , Icona web 1982-


Icona revista Diari de sessions del Parlament de Catalunya. Comissions
 Icona web 1981-


Icona revista Diari de sessions ; Parlament de Catalunya
PUBLICACIÓ: Barcelona: [s.n.], 1936-193? (Barcelona: Casa de Caritat)
NOTA: Continuada per: Diari de sessions del Parlament de Catalunya
NOTA: Suspesa d'octubre de 1934 a febrer de 1936
FONS: 1932-1936  1980-1982


Resta de comunitats autònomes

Icona web Parlament de Catalunya. L'apartat Enllaços conté links a parlaments autonòmics, administració pública, publicacions oficials, organismes internacionals, tribunals constitucionals, universitats, cercadors jurídics, etc.

 

Àmbit comunitari

Icona web Parlament Europeu. Conté informació sobre les activitats dels diferents òrgans que constitueixen el Parlament Europeu.

 

 

Àmbit internacional

Icona web Interparliamentary Union. Informació de tots els parlaments del món.


 

 

Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Darrera actualització: 8 de setembre de 2016. Podeu fer comentaris.