Imatge UAB
ECONOMIA > REVISTES I PREMSA ECONÒMICA > SELECCIÓ

Premsa econòmica - Serveis de buidat de premsa

 

Premsa econòmica


Actualidad económica - Alternativas ecónomicas- Boletín ICE económico -

Business week - Cataluña económica - Cinco días - Les Echos -
L'Econòmic - Economic and political weekly - The Economist - El Economista (Madrid) -
El Economista (Mèxic) - Expansión - L'Expansion - Finance and development -
Financial times - Fortune - Forbes - Forbes Asia - La Gaceta de los negocios -
Món empresarial - Nouvel economiste- Nueva empresa -
Problèmes económiques - La Tribune  -The Wall Street Journal


 

Imatge Actualidad Economica

Actualidad económica

Alternativa económicas

Alternativas económicas

 • Accés Internet: accés a l'últim número de l'edició digital i per subscripció als números anteriors
 • Accés local
Imatge ICE

Boletín ICE económico

Imatge Business Week Bloomberg Businessweek

Imatge Cataluña economica Cataluña económica

Imatge Cinco días

Cinco días


Imatges Les Echos Les Echos

Imatge Econòmic L'Econòmic

 

Imatge Weelky Economic and political weekly

Imatge The Economist The Economist
Imatge economista El Economista (Madrid)

Imatge El Economista El Economista (Mèxic)

Imatge Expansion Expansión

Imatge expansion L'Expansion

Imatge Finance and development Finance and development
 • Accés Internet:  
  • Accés lliure: publicació trimestral del Fons Monetari Internacional a text complet des de 1996. Inclou ed. en castellà i francès
  • Accés usuaris UAB
  • Indexada a les bases de dades: Factiva (abstracts d'articles seleccionats des del 1994),  Periodicals Index Online (cobertura a text complet des del 1964 al 2000)

Imatge Financial Times Financial Times

Imatge Fortune Fortune

Imatges Forbes Forbes

Imatge Forbes Global Forbes Asia
 • Accés Internet
  • Accés lliure: accés a les darreres notícies de l'edició digital
  • Indexada a: Factiva (text complet des del 2003)

Imatge Gaceta Negocios La Gaceta

Imatge mon Món empresarial
 • Accés Internet: text complet en format pdf de l'edició en paper dels últims deu números
 • Accés local

Imatge Nouvel Nouvel economiste
 • Accés Internet
  • Accés lliure: consulta gratuïta de l'edició en paper des de l'any 2007
  • Indexada a la base de dades: Factiva (text complet des del 2007)
 • Accés local

Imatge nueva empresa Nueva empresa.com

Imatge Problemes Problèmes económiques
 • Accés Internet: permet la consulta del sumaris de la publicació des de l'any 2001, així com uns índexs per temes i països
 • Accés local

Imatge Tribune La Tribune
 • Accés Internet:
  • Accés lliure: consulta del darrer número de l'edició digital, la consulta de l'edició en paper i la base de dades és per subscripció
  • Indexada a les bases de dades de premsa

Imatge Wall Street The Wall Street Journal


 

Serveis de buidat de premsa

 • Ecobolsa. Noticias  Servei de notícias econòmiques gratuït i que inclou els continguts de Ecoprensa
 • Economyweb  Resum de notícies econòmiques 
 • Bases de dades de premsa Recull de base de dades que permeten cercar notícies publicades a diferents mitjans, són d'accés restringit als usuaris de la UAB. Està elaborat per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
 

Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Darrera actualització: 31 d'agost de 2016. Podeu fer comentaris