Imatge UAB
 
DRET > BUTLLETINS I DIARIS OFICIALS A INTERNET

Estat - Catalunya - Comunitats autònomes - Províncies - Municipis - Unió Europea
Resta del món - Altres butlletins - Bases de dades - Altres webs

  Versió per a Imprimir

Estat

Icona web A través del Boletín Oficial del Estado. Legislación es pot consultar: 

  • Boletín Oficial del Estado Cerca per calendari des de 1960 fins l'últim BOE publicat

  • Legislación Base de dades amb la legislació estatal, autonòmica i europea des del 1960

  • Gazeta Base històrica del BOE des de 1661 fins el 1959

  • Personal Secció II del BOE des de 1960

  • Otras disposiciones Secció III del BOE des de 1960

  • Todo el BOE. Seccions I, II i III del BOE des de 1960 i anuncis de la secció V des de 1995

Consulteu també la guia de Legislació de l'Estat


Catalunya

Icona web El web oficial del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ofereix la consulta íntegra des del núm.1 (1977)

  • La cerca per calendari o número permet consultar el DOGC del dia o de números des de 1977

  • A la base de dades del DOGC es poden recuperar documents publicats des del seu núm. 1 (5 de desembre de 1977 i fer cerques específiques: per paraules del títol o del text, número de DOGC, dates de publicació i dels documents, organisme emissor, rang, descriptors temàtics, descriptors geogràfics, etc. Conté informació sobre vigència, modificacions, etc.

  • També es pot consultar el DOGC de 1931-1939 i l'exili

Icona web Portal Jurídic de Catalunya permet la consulta de textos legals pertanyents als àmbits català, espanyol i europeu. La normativa catalana indexada comprèn totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades a la secció I del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de 1977


Comunitats autònomes

Icona web Portal Legislativo del BOE. Boletines oficiales autonómicos

Consulteu també la guia de Legislació de les Comunitats Autònomes


Províncies

Icona web Portal Legislativo del BOE. Boletines oficiales provinciales


Municipis

Icona web Gaseta municipal de Barcelona

Icona web Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid


Unió Europea

Icona web Diario Oficial de la Unión Europea, Sèries L i C. Text complet des de l'any 1998 fins  l'any en curs.

Icona web Portal Legislativo del BOE. Unión Europea Recull de butlletins oficials dels estats membres de la Unió Europea i els seus tractats

Consulteu també la guia de Legislació i Jurisprudència generals i el recull d'adreces a través de Delicious que elabora el Centre de Documentació Europea


Resta del món

Icona web Law Library of Congress. Guide to law online Guia elaborada per la Library of Congress amb una selecció de recursos sobre dret. A la secció "Nations" hi ha un llistat de països ordenats alfabèticament i entre els diferents recursos que es donen de cada país hi ha l'enllaç al diari oficial


Altres butlletins

Icona web Guia de documentació parlamentària Butlletins oficials i diaris de sessions parlamentaris

Bases de dades

Icona web Aranzadi Bibliotecas  Legislació completa (estatal, autonòmica, foral i europea) a text complet, codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina, comentaris i bibliografia, sobretot de revistes Aranzadi. Inclou formularis

Icona web v-Lex Global Conté legislació europea, estatal, autonòmica i foral a text complet. Recull disposions publicades al BOE, Diario Oficial de la Unión Europea sèrie L i butlletins autònomics

Icona web Tirant on line Inclou disposions publicades al BOE, Diario Oficial de la Unión Europea, butlletins autònomics i provincials a text complet

Icona web La Ley Digital Legislació a text complet amb disposions publicades al BOE, Diario Oficial de la Unión Europea sèries L i C i butlletins autonòmics

Icona web Consultor jurídico Legislació estatal, autonòmica, foral i europea


Altres webs

Icona web CIDO Cercador d'Informació de Diaris Oficials Portal elaborat per la Diputació de Barcelona permet accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de Catalunya. Molt recomanable per cercar normativa local i disposicions no normatives com convocatòries d'oposicions o ofertes de licitacions. Vegeu el seu contingut.

Icona web TodaLaLey  Cercador de legislació als butlletins oficials de l'Estat espanyol

Icona webIboof Cercador que permet consultar el contingut publicat al BOE, Boletín Oficial del Registro Mercantil, diaris oficials de les comunitats autònomes i de les províncies. Disposa d'un servei d'alerta gratuït que permet als usuaris, estar al dia de la informació del seu interès i publicada als diferents diaris oficials

Icona webPeriodicomanía: recursos en  internet sobre publicaciones periódicas. Publicaciones oficiales. Portal elaborat per la Biblioteca Nacional de España, recull fonts d'informació sobre publicaciones oficials presents a Internet  Versió per a Imprimir

 

Pàgina preparada per la Biblioteca de Ciències Socials
Darrera actualització:  1 de setembre de 2016. Podeu fer comentaris.