UAB
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA > PLÀNOL

Revistes. Monografies.
Material editat per la UE i les seves institucions

 

     
Informació
Préstec
Ordinadors
Microformes
Lavabos
Sortida emergència
Treball intern
Planta amb cobertura WIFI
Fons
A. Revistes

B. Anuaris

C. Revistes - Novetats
D. Novetats bibliogràfiques
E. CD i DVD
F. Material divulgació

 

 
Preparada pel Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 15 d'abril de 2008