UAB
BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA > PLÀNOL

Planta 0
CD i CD-Rom
Revistes
Ordinadors sala de treball individual i sales de treball en grup
Consignes/carregadors de portàtils

 


Planta -1
Fons bibliogràfic.
Reprografia. Treballs de deontologia
i normalització.
DVD.

Planta 1.
Col·lecció històrica
     
Informació
Préstec
Ordinadors
Estacions audiovisuals
Cabines
Fotocòpies
Microformes
Endolls
Exposicions
Ascensor
Lavabos
Consignes i carregador de portàtils
Treball intern
Planta amb cobertura WIFI
Planta 0

Fons
A. Revistes
B. CD i CD-Rom
C. Noves adquisicions, "El Quiosc"
Planta -1

Fons
A. Fons documental / bibliogràfic

B. Treballs de deontologia i normalització

C. DVD
Planta 1

Fons
A. Col·lecció històrica

 

 
Preparada pel Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 14 desembre 2013