UAB
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA DE SABADELL> PLÀNOL

Planta 0. Préstec. Llibres. Audiovisuals Fotocòpies/impressións

ECONOMIA
EMPRESA
INFORMÀTICA
ENGINYERIA


Altell. Estadístiques. Memòries d'empresa. Cabines per a grups

Planta -1. Revistes. Informació especialitzada
     
Informació
Préstec
Ordinadors
Estacions audiovisuals
Cabines
Treball en grup
Fotocòpies
Ascensor
Lavabos
Treball intern
Planta amb cobertura WIFI
Altell

Fons
A. Estadístiques

B. Memòries empresa

Planta 0
Fons
A. Fullets. Llèngües

B. Audiovisuals

C. Llibres
D. Novetats
Planta -1
Fons
A. Últims números

B. Revistes

 

 
Preparada pel Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 10 de juny de 2010