UAB
BIBLIOTECA DE MEDICINA> PLÀNOL

Biblioteca de Medicina Bellaterra

Unitats docents
SSS
Planta baixa
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Planta 1
Vall d'Hebron
  Campu Mar
Biblioteca Josep Laporte
     
Informació
Préstec
Ordinadors
Estacions audiovisuals
Cabines
Fotocòpies
Microformes
Sala d'estudi
Aula d'informàtica
Sala d'investigadors
Ascensor
Lavabos
Treball en grup
Sortida emergència
Treball intern
Planta amb cobertura WIFI
Biblioteca de Medicina Bellaterra - Planta baixa
Fons per matèries
A. Ètica. Psicologia
B. Ciències socials
C. Ciències
D. Medicina
E. Infermeria
F. Servei de Llengües
G. CD, Vídeo, DVD
H. Obres de referència
I. Literatura. Biografies
J. Història de la medicina
K. Expositor novetats
Biblioteca de Medicina Bellaterra - Planta 1
Fons per matèries
A. Revistes medicina
B. Expositor revistes medicina
Biblioteca de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Fons per matèries
A. Llibres
B. Revistes
C. Obres de referència
D. Novetats revistes
E. Audiovisuals
F. Novetats llibres
Biblioteca Univeristària de Medicina i d'Infermeria Vall d'Hebron
Fons per matèries
A. Llibres
B. Revistes
C. Obres de referència
D. Novetats
E. Revistes any en curs
Biblioteca del Campus Universitari Mar
Fons per matèries
 
 
 
Biblioteca Josep Laporte
Fons per matèries
A. Revistes - Dipòsit
B. Llibres de medicina
C. Revistes
D. Llibre d'infermeria
E. Obres de referència

 

 
Preparada pel Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 22 de setembre 2009