UAB
BIBLIOTECA DE CIÈNCIA i TECNOLOGIA> PLÀNOL

Planta 0. Préstec. Informació. Fotocopiadores. Col·lecció general. Col·leccions especials. Mapes.

Planta -1 . Sala de formació. Sala de treball.

Informació
Préstec
Ordinadors
Fotocòpies
Microformes
Sala de silenci
Lavabos
Exposicions/
novetats
Sortida emergència
Sala de formació
Planta amb cobertura WIFI
Planta 0
Planta -1
Fons
A. Revistes
B. Sala 28
C. Sala general
D. Mapes
E. Història de la informàtica
F. Matemàtiques
G. Història de les ciències
H. Reserva

 

 
Preparada per el Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 19 d'abril de 2013