UAB
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS > PLÀNOL

Planta 0

Planta -2
 
Planta -1
Planta -3
 
   
     
Informació
Préstec
Bústia retorn préstec
Ordinadors
Estacions audiovisuals
Cabines
Fotocòpies
Microformes
Sala de formació
Sala d'exposicions
Ascensor
Lavabos
Consigna
Treball en grup
Sala 3r cicle
Sortida emergència
Vending
Treball intern
Planta amb cobertura WIFI
Biblioteca de Ciències Socials. Planta 0
Fons per matèries
A. Bib. Econòmica Carandell
B. Monografies class. econòmiques
C. Monografies class. CDU
D. Vídeos i DVD
E. Codis legislatius
F. Premsa econòmica
G. Directoris i bibliografies
H. Repertoris jurídics
I. Fons Sala Personal Investigador
J. Revistes
Biblioteca de Ciències Socials. Planta -1
Fons per matèries
A. Fons estadística
B. Memòries d'empreses, bancs i caixes
C. CD-Rom estadístics
Biblioteca de Ciències Socials. Planta -2
Fons per matèries
A. Monografies class. econòmiques
B. Monografies class. CDU
Biblioteca de Ciències Socials. Planta -3
Fons per matèries
A. Revistes més consultades duplicades

 

 
Preparada pel Servei de Biblioteques
Darrera actualització: 15 d'abril de 2008